Kárügyintézéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek, amelyeket a szerviztől a biztosítók kérnek.

Magánszemély esetén:

 1. baleseti bejelentőlap (kék-sárga) felelősségi kárnál
 2. gépjármű kárbejelentő lap (ld. a Letölthető kárbejelentő űrlapoknál)
 3. forgalmi engedély másolat (helyben másoljuk)
 4. vezetői engedély másolat (helyben másoljuk
 5. elidegenítési nyilatkozat vagy törzskönyv másolat illetve bank vagy lízingcég neve, szerződésszáma
 6. meghatalmazás kárfelvételre és pénzfelvételre
 7. Casco kár esetén: casco biztosítási kötvény vagy ajánlat másolata, utolsó díjbefizetés (csekk vagy átutalás igazolás) másolata
 8. Rendőrségi intézkedés esetén: jegyzőkönyv, határozat

Céges gépkocsik esetén:

 1. baleseti bejelentőlap (kék-sárga) felelősségi kárnál (a tulajdonos és a gépkocsivezető aláírása, bélyegző)
 2. gépjármű kárbejelentő lap ld. a Letölthető kárbejelentő űrlapoknál)
 3. forgalmi engedély másolat (helyben másoljuk)
 4. vezetői engedély másolat (helyben másoljuk)
 5. elidegenítési nyilatkozat vagy törzskönyv másolat illetve bank vagy lízingcég neve, szerződésszáma
 6. meghatalmazás kárbejelentő részére
 7. aláírási címpéldány
 8. bélyegző
 9. meghatalmazás kárfelvételre és pénzfelvételre
 10. Casco kár esetén: casco biztosítási kötvény vagy ajánlat másolata, utolsó díjbefizetés (csekk vagy átutalás igazolás) másolata
 11. Rendőrségi intézkedés esetén: jegyzőkönyv, határozat

A kijavított gépkocsival kapcsolatban Önt csupán a biztosító által levont tételek terhelik: casco önrész, avulás, ÁFA, más kár stb.

Letölthető kárbejelentő űrlapok

Általános információk
Kárrendezés Casco-ra
Kárrendezés kötelező biztosításra


Vissza az oldal tetejére